Posted on

Ethik vum Islam Gott huet Moslems verflicht sech geschwënn

Ethik vum Islam
Gott huet Moslems verflicht sech geschwënn oder wäit mat dem Noper ze interagéierenegal ob Arab oder Net-Arab, ouni Ënnerscheed zu Rass oder Faarf.
Et gouf vum Prophet gemellt-Fridden a Segen sinn op hien – datt hie sot:Gabriel empfeelt mech ëmmer nach dem Noper–